Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Bloo WC tablety do nádržky Levandule 2ks

Limitovaná nabídka
od 10.2 do 10.3

Bloo WC tablety do nádržky Levandule 2ks

Ušetřili jste 7,00 Kč
5320 60,00 Kč *
26,5 Kč / ks
do košíku
*Původní cena, akce platná od 10.02.2024 do 10.03.2024, nebo do vyprodání zásob
Popis výrobku

Bloo Water - tablety do rezervoárů vody pro splachování s vůní Levandule - 2ks

Bloo Water jsou tablety na dezodoraci a čištění vody pro splachování toalety. Tablety jednoduše vhodíte do rezervoáru vody. Tableta se začne postupně rozpouštět a uvolňovat vůni a barvu. Tableta při každém spláchnutí čistí Vaši toaletní mísu.

POZOR: tablety nikdy nevybalujte z folie, kterou je tableta obalena. Fólie je rozpustná ve vodě.

Složení
Použití: Nevybalujte z růžové krycí fólie, je rozpustná ve vodě. Kytičku vhoďte do WC nádržky, kde se postupně bude rozpouštět.Nebezpečí Obsahuje: Dodecylbenzensulfonát sodný, Amides, C12-18 and C18-unsatd., N-(hydroxyethyl) Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. >=30 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % polykarboxyláty
Varování
Varování
Nebezpečí
Obsahuje: Dodecylbenzensulfonát sodný, Amides, C12-18 and C18-unsatd., N-(hydroxyethyl) Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.