Domů / Domácnost / Úklid a čištění / WC bloky a čističe

Brait Flowers blok do WC, 45g

Kód: K04663 Produktové číslo: 5908241711936
Záruka: Bez záruky
Dostupnost: Připraveno k odeslání
25 Kč
 
Brait Flowers blok do WC, 45g

Brait Flowers - závěska do WC - Hygiene and Fresh - 45g


Brait je skvělá závěska do wc s funkcí hygienické čistoty, krásné vůně a funkcí proti usazování vodního a močového kamene.


Balení 45g


Dráždí kůži.


H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.


H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.


P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.


P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.


P305 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:


P301/P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.


P302/P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.


GHS05 GHS05 - Korozivita

Specifikace
Váha 0.075 kg
S tímto zbožím kupují