Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 550 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Brait Flowers blok do WC, 45g

Brait Flowers blok do WC, 45g

2990
nedostupné
Popis výrobku

Brait Flowers - závěska do WC - Hygiene and Fresh - 45g

Brait je skvělá závěska do wc s funkcí hygienické čistoty, krásné vůně a funkcí proti usazování vodního a močového kamene.

Balení 45g

Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

P301/P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P302/P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

GHS05 GHS05 - Korozivita

Varování
Varování
Nebezpečí
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci. H315 - Dráždí kůži.