Domů / Domácnost / Voňavá domácnost / Osvěžovače vzduchu

Brait Magic Mist, osvěžovač vzduchu a textilu Exotic Fruit, 425g

Kód: K04689 Produktové číslo: 5908241711493
Záruka: Bez záruky
Dostupnost: Připraveno k odeslání
44 Kč
 
Brait Magic Mist, osvěžovač vzduchu a textilu Exotic Fruit, 425g

Brait Magic Mist osvěžovač vzduchu a textilu na vodní bázi - Exotic Fruts - 425g


perfektně voňavý osvěžovač vzduchu a textilu na vodní bázi s barevnými kuličkami. Jednoduchá aplikace a dlouhá doba uvolňování vůně. Obsahuje barevné kuličky s parfémem. Kuličky nevyndavejte a obal recyklujte do běžného plastového odpadu.


Balení 425g


319 - Způsobuje vážné podráždění očí.


P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.


P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.


P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ....


P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.


P305/P351/P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


P501 - Odstraňte obsah/obal ...


GHS07 GHS07 - Žíravost

Specifikace
Váha 0.48 kg