Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Brait Magic Mist, osvěžovač vzduchu a textilu Oriental Garden, 425g

Brait Magic Mist, osvěžovač vzduchu a textilu Oriental Garden, 425g

4990
nedostupné
Popis výrobku

Brait Magic Mist osvěžovač vzduchu a textilu na vodní bázi - Oriental Garden - 425g

perfektně voňavý osvěžovač vzduchu a textilu na vodní bázi s barevnými kuličkami. Jednoduchá aplikace a dlouhá doba uvolňování vůně. Obsahuje barevné kuličky s parfémem. Kuličky nevyndavejte a obal recyklujte do běžného plastového odpadu.

Balení 425g

319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ....

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305/P351/P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 - Odstraňte obsah/obal ...

GHS07 GHS07 - Žíravost

Varování
Varování
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.