Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Brait WC kostka Decor, vůně fresh, 40g

Limitovaná nabídka
od 27.11 do 3.12

Brait WC kostka Decor, vůně fresh, 40g

Ušetřili jste 6,00 Kč
2390 30,00 Kč *
do košíku
*Původní cena, akce platná od 27.11.2022 do 03.12.2022, nebo do vyprodání zásob
Popis výrobku

Brait Decor WC závěs 40g Fresh - s přírodními oleji

závěs se svěží vůní a hezkým dekorem. Udržujte vaši toaletu hygienicky čistou, neutralizuje nepřijemný zápach a působí proti vodnímu kameni.

Nebezpečí - Způsobuje vážné poškození zraku. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Stiskněte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je možné snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.
Při využití: Necítíte-li se dobře volejte toxikologické informační středisko/lékaře.

Při styku s kůží: Omyjte velké množství vody a mýdla.

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativou, umístěte do komunálního odpadu. Obsahuje 4-terc-butylcyklohexylacetát, 2-methylundecanal,1,8-cineol, kumarin, geraniol, citronellol. Může vyvolat alergickou reakci. Použít pouze k určenému účelu.

 

Varování
Varování
Nebezpečí
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. H315 - Dráždí kůži.