Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Cillit Bang Turbo Foam odstraňovač plísně 750ml

Cillit Bang Turbo Foam odstraňovač plísně 750ml

99 Kč
nedostupné
Popis výrobku

CILLIT Bang Power Foam Cleaner Odstraňovač plísní 750 ml

Je určený pro: dlaždice do koupelny, maltu na stěny, vany, umyvadla, sprchové zástěny a závěsy, WC, trouby, varné desky, sporáky, pracovní desky, dveře chladničky, odpadkové koše, chrom a zástrčky.
Není vhodný: na zastaralé nebo poškozené povrchy, zabarvené spáry, gumu, neglazurované kachličky, smalt, barevné, lakované a pozlacené plochy, dřevo a laminátové podlahy, textil a koberce, plasty z polyaminů a polykarbonátů.


Složení:
Účinná látka: chlornan sodný 26 g/kg. Nebezpečné látky: chlórnan sodný, dodecyldimetylamin-oxid, hydroxid sodný, 2-ethylhexylsíran sodný. Dále obsahuje <5 %: hydroxid sodný, aniontové a neiontové povrchově aktivní látky, parfém.

Použití
1. Otočte trysku do polohy ON. 2. Vždy nejdříve vyzkoušejte působení na skryté části po dobu 3 minut. 3. Láhev udržujte ve svislé poloze a stříkejte 20-25 cm od plochy. 4. Nechte působit max. 5 minut, otřete houbičkou a důkladně opláchněte vodou.

Varování
Varování
Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Pokyny pro bezpečné zacházení: Biocidní výrobek, používejte bezpečně. Pro neprofesionální použití. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Krátkodobý bělící účinek na kůži. Pozor! Nesměšujte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. S biocidním účinkem 5 minut. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.