Oblíbené produkty

Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1200 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů
Ultra Fine dezinfekční prostředek na ruce s pumpičkou - ničí 99,9% bakterií 400ml
Desinfekce
Dezinfekční gely

Ultra Fine dezinfekční prostředek na ruce s pumpičkou - ničí 99,9% bakterií 400ml

199 Kč
49,75 Kč / 100ml
nedostupné

Popis výrobku

Ultra Fine dezinfekční prostředek na ruce s pumpičkou - hubí 99,9% bakterií a virů

skvělá dezinfekce na ruce vhodná pro suchou i mokrou cestu mytí rukou.

Balení 400ML

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Prevence: P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/obal Podle místních předpisů.

Varování

Nebezpečí
Varování
H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.