Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 200 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Bloo WC tablety do nádržky Citrus 2ks

Bloo WC tablety do nádržky Citrus 2ks

4990
25 Kč / ks
nedostupné
Popis výrobku

Bloo WC tablety do nádržky s vůní citrusových plodů - 2Ks

tablety do zásobníků na vodu s vůní citrusů.

Nebezpečí
Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Složení
Nevybalujte z růžové krycí fólie, je rozpustná ve vodě. Kytičku vhoďte do WC nádržky, kde se postupně bude rozpouštět. Nebezpečí Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje (R) -p-mentha-1,8-dien. Může vyvolat alergickou reakci. Složení: >30% aniontové povrchově aktivní látky. <5% neiontové povrchově aktivní látky, alifatické uhlovodíky, polykarboxyláty. Dále obsahuje: Parfém: LIMONEN, GERANIOL.