Oblíbené produkty

Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 600 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů
Brait Flowers blok do WC, 45g

Brait Flowers blok do WC, 45g

25 Kč
do košíku

Popis výrobku

Brait Flowers - závěska do WC - Hygiene and Fresh - 45g

Brait je skvělá závěska do wc s funkcí hygienické čistoty, krásné vůně a funkcí proti usazování vodního a močového kamene.

Balení 45g

Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

P301/P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P302/P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

GHS05 GHS05 - Korozivita