Oblíbené produkty

Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1200 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů
Brait Magic Mist Air Paradise Flowers 425ml

Brait Magic Mist Air Paradise Flowers 425ml

44 Kč
do košíku

Popis výrobku

Brait Magic Mist osvěžovač vzduchu a textilu na vodní bázi - Paradise Flowers - 425g

perfektně voňavý osvěžovač vzduchu a textilu na vodní bázi s barevnými kuličkami. Jednoduchá aplikace a dlouhá doba uvolňování vůně. Obsahuje barevné kuličky s parfémem. Kuličky nevyndavejte a obal recyklujte do běžného plastového odpadu.

Balení 425g

319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ....

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305/P351/P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 - Odstraňte obsah/obal ...

GHS07 GHS07 - Žíravost