Oblíbené produkty

Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 550 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů
REFILL SENSE Fresh Sheets Aromatherapy náhradní náplň 250ml

REFILL SENSE Fresh Sheets Aromatherapy náhradní náplň 250ml

69 Kč
do košíku

Popis výrobku

Refill Sense - náplň pro automatické osvěžovače vzduchu - 250Ml - vůně Fresh Sheets Aromatherapy

kompatibilní se všemi běžně používanými automatickými i mechanickými strojky. Velmi příjemná vůně s dlouhodobým vonným efektem, schopnost pohlcování pachů.

Balení 250ML

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: To může prasknout vlivem tepla

EUH208 Obsahuje LIMONENE. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence: P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F.

Varování

Nebezpečí
H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: To může prasknout vlivem tepla