Domů / Domácnost / Úklid a čištění / WC bloky a čističe

Domestos Power 5 Limetka WC závěs 55g

Kód: K02652 Produktové číslo: 8712561770729
Produkt již není v prodeji
Domestos Power 5 Limetka WC závěs 55g

Domestos Power 5 závěs do WC s vůní limetky - 55Gr


domestos power 5 je závěs do skříně, který má 5 funkcí pro hygienicky čistou toaletu. Díky aktivní pěně, která se uvolňuje až 4 týdny, rozpouští vodní a močový kámen.


Balení 55Gr


NEBEZPEČÍ


Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje: sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové, dodecylsíran sodný.

Specifikace
Váha 0.1 kg
Dostupnostní hlídací pes

Rádi vás budeme informovat o naskladnění produktu.

captchaZobrazit jiný kód
S tímto zbožím kupují