Domů / Domácnost / Úklid a čištění / WC bloky a čističe

Domestos Power 5 Oceán WC závěs lim. edice 55g

Kód: K03550 Produktové číslo: 8710522301098
Záruka: Bez záruky
Dostupnost: Připraveno k odeslání
49 Kč
 
Domestos Power 5 Oceán WC závěs lim. edice 55g

Domestos Power 5 s vůní Oceán - závěs do WC 55Gr - limitovaná edice Word Cup


závěs do toalety od značky domestos s 5 funkcemi pro hygienicky čistou a voňavou toaletu.


Balení v blistru 55Gr


Nebezpečí


Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje 1-(1,2,3,4,5,6,7,8,-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


Obsahuje: sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové, dodecylsíran sodný.

Specifikace
Váha 0.1 kg
S tímto zbožím kupují