Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Drano extra silný gelový čistič odpadů 500ml

Novinka

Drano extra silný gelový čistič odpadů 500ml

8990
18 Kč / 100ml
do košíku
Popis výrobku

Drano power gel - extra silný čistič odpadů i pro flexibilní potrubí - 500ml

speciální extra silný čistič odpadů, který je vhodný i pro čištění potrubí z flexibilních odpadních hadic. Tento gel účinně rozpouští mastnotu a organické nečistoty jako jsou vlasy, nehty, chlupy a vousy. Přípravek Drano je šetrný k plastovému potrubí, které by mohl běžný louh v pecičkách poškodit a vypálit v něm díru. Tento gelový čištič oceníte především v domácnosti pro vyčištění potrubí od výše zmíněných nečistot.

Přípravek na čištění odpadů Drano je vhodný pro koupelny, sprchové kouty, vany, umyvadla a kuchyňská umyvadla.

Použití: zavodněte odpadové potrubí a nalijte požadované množství přípravku a nechte působit 30 minut, náslendě propláchněte horkou vodou.

Složení
Nebezpečí Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte dým. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Obsahuje chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru …%, hydroxid sodný, Amines, C12-18-alkyldimethyl, N-oxides. Může vyvolat alergickou reakci. <5 % amfoterní povrchově aktivní látky, <5 % bělicí činidla na bázi chloru, <5 % mýdlo. Pro kuchyň a koupelnu; rozpouští ucpání způsobené zbytky vlasů a mýdla; Aplikace: pomalu nalijte 500 ml Drano Power gelu do odtoku,nechte působit alespoň 5 minut, opláchněte teplou vodou, v případě potřeby opakujte maximálně1x.
Varování
Nebezpečí
Varování
Nebezpečí Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.