Domů / Domácnost / Voňavá domácnost / BIO + EKO Drogerie

Excel Eco univerzální prací prášek 4,5 kg 60PD

Kód: K03141 Produktové číslo: 8594018041091
Záruka: Bez záruky
Dostupnost: Zboží není na skladě
359 Kč
Excel Eco univerzální prací prášek 4,5 kg 60PD

 


Ekologický prací prášek Excel ECO - 4,5Kg na 60 pracích dávek  Certifikát: Ekologicky šetrný výrobek


Univerzální prací koncentrovaný prostředek s certifikátem Ekologicky šetrného výrobku. Určený pro všechny druhy tkanin, automatické i ruční praní. Díky použití biologicky snadno rozložitelných tenzidů a omezeného množství nebezpečných látek je přípravek ekologicky šetrný. Jeho použitím přispíváte ke sníženému množství škodlivých látek ve vodním ekosystému.


Prací prášek Excel ECO má příjemnou svěží vůni a můžete ho použít již od 30 Stupňů, je možné ho také využít při vyvářce.


Prací prášek není vhodný na vlnu a hedvábí.


Balení 4,5Kg je na 60 pracích dávek


Certifikát: Ekologicky šetrný výrobek


 


Nebezpečí
H318 Způsobuje vážné poškození očí
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
EUH208 Obsahuje enzymy proteázu. Může vyvolat alergickou reakci.

Specifikace
Váha 4.6 kg
Dostupnostní hlídací pes

Rádi vás budeme informovat o naskladnění produktu.

captchaZobrazit jiný kód
S tímto zbožím kupují