Domů / Domácnost / Voňavá domácnost / BIO + EKO Drogerie

Excel Eco univerzální prací prášek 4,5 kg 60PD

Kód: K03141 Produktové číslo: 8594018041091
Záruka: Bez záruky
Dostupnost: Poslední kusy na skladě!
359 Kč
 
Excel Eco univerzální prací prášek 4,5 kg 60PD

 


Ekologický prací prášek Excel ECO - 4,5Kg na 60 pracích dávek  Certifikát: Ekologicky šetrný výrobek


Univerzální prací koncentrovaný prostředek s certifikátem Ekologicky šetrného výrobku. Určený pro všechny druhy tkanin, automatické i ruční praní. Díky použití biologicky snadno rozložitelných tenzidů a omezeného množství nebezpečných látek je přípravek ekologicky šetrný. Jeho použitím přispíváte ke sníženému množství škodlivých látek ve vodním ekosystému.


Prací prášek Excel ECO má příjemnou svěží vůni a můžete ho použít již od 30 Stupňů, je možné ho také využít při vyvářce.


Prací prášek není vhodný na vlnu a hedvábí.


Balení 4,5Kg je na 60 pracích dávek


Certifikát: Ekologicky šetrný výrobek


 


Nebezpečí
H318 Způsobuje vážné poškození očí
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
EUH208 Obsahuje enzymy proteázu. Může vyvolat alergickou reakci.

Specifikace
Váha 4.6 kg
S tímto zbožím kupují