Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Insette Pet Odour Removal odstraňovač pachů z čalounění, gaučí a koberců 500ml

Insette Pet Odour Removal odstraňovač pachů z čalounění, gaučí a koberců 500ml

5990
do košíku
Popis výrobku

Insette pěnový odstraňovač zvířecích pachů z koberců, čalounění a polstrování - 500ml

Speciální přípravek, který ocení nejen chovatelé zvířecích mazlíčků, ale také rodiče dětí. Tento přípravek odstraňuje nežádoucí pachy z koberců, čalounění, polstrování a dalších látkových a textilních povrchů. Jedná se o takzvanou suchou pěnu, kterou po aplikaci vysajete.

Použití: před aplikací řádně protřepat a aplikovat ze zvdálenosti cca 15cm na požadovaný povrch. Následně rozetřít houbičkou, hadříkem nebo kartáčkem dle povahy povrchu. Nechte chvíli působit a následně vysajte vysavačem. Povrch bude čistý a bez pachů.

Složení
Použití: před aplikací řádně protřepat a aplikovat ze zvdálenosti cca 15cm na požadovaný povrch. Následně rozetřít houbičkou, hadříkem nebo kartáčkem dle povahy povrchu. Nechte chvíli působit a následně vysajte vysavačem. Povrch bude čistý a bez pachů. Nebezpečí Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte mlhu. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
Varování
Nebezpečí
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.