Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Kilrock silný gelový čistič odpadů Original 500ml

Kilrock silný gelový čistič odpadů Original 500ml

99 Kč
19,8 Kč / 100ml
do košíku
Popis výrobku

Kilrock silný čistič odpadů Original - 500ml

Kilrock je anglický přípravek speciálně vytvořen pro čištění odpadního potrubí u umyvadel, sprchových koutů a vanových odtoků v koupelnách, kuchyních i úklidových místnostech. Rozpouští běžné i silné nečistoty v odpadním potrubí jako jsou vlasy, zbytky mýdla a další organické nečistoty. Zároveň pomáhá předcházet zápachu a hromadění bakterií v odpadním potrubí.

Tento speciální gelový čistič odpadů Kilrock je navržen tak, aby nepoškodil odpadní potrubí a to i flexibilní.

Použití: nalijte do odpadu a nechte působit ideálně přes noc, ráno zalijte horkou vodou.

Složení
Nebezpečí Obsahuje: hydroxid sodný Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
Varování
Nebezpečí
Obsahuje: hydroxid sodný Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.