Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Metalický sprej stříbrný 250ml

Metalický sprej stříbrný 250ml

6990
do košíku
Popis výrobku

Metalický stříbrný sprej pro interiér i exteriér - 250ML

skvělý pomocník při vánoční výzdobě doma i venku. Vhodné použití na větvičky a další výzdobu.  

Vhodný pro vnitřní i venkovní použití.

Návod k použití: Před použitím protřepte. Omyjte podklad a odstraňte z něj lepidlo, mastnotu, špínu a prach. Nanášejte pouze na suchý podklad.Před nanesením ozkoušejte na méně viditelném místě vhodnost podkladového materiálu a schopnost zaschnutí. Aplikujte v dobře větraných prostorách.Nádoba by měla být v pokojové teplotě, nenanášejte na studený podklad. Nastříkejte ze vzdálenosti 25-30cm a nechte zaschnout cca 20-30 minut mezi jednotlivými nánosy. Barva je vytvrdlá po 24h. Skladujte na suchém, chladném místě v dobře větraném prostoru.  

Složení
Návod k použití: Před použitím protřepte. Z podkladu odstraňte lepidlo, mastnotu, špínu a prach. Nanášejte pouze na suchý podklad.Před nanesením ozkoušejte na méně viditelném místě vhodnost podkladového materiálu a schopnost zaschnutí. Aplikujte v dobře větraných prostorách při pokojové teplotě. Nastříkejte ze vzdálenosti 25-30cm a nechte zaschnout cca 20-30 minut mezi jednotlivými nánosy. Barva je vytvrdlá po 24h. Skladujte na suchém, větraném místě Nebezpečí: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
Varování
Varování
Nebezpečí
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.