Domů / VÝPRODEJ / Povánoční VÝPRODEJ

Metalický zlatý sprej 200ml

Kód: 232851 Produktové číslo: 5055319520706
Záruka: Bez záruky
Dostupnost: Připraveno k odeslání
51 %
Zlevněno z 59 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 29 Kč
 
Metalický zlatý sprej 200ml

It´s Christmas Metalický zlatý sprej pro interiér i exteriér - 200ML


skvělý pomocník při vánoční výzdobě doma i venku. Vhodné použití na větvičky a další výzdobu.  


Vhodný pro vnitřní i venkovní použití.


Návod k použití: Před použitím protřepte. Omyjte podklad a odstraňte z něj lepidlo, mastnotu, špínu a prach. Nanášejte pouze na suchý podklad.Před nanesením ozkoušejte na méně viditelném místě vhodnost podkladového materiálu a schopnost zaschnutí. Aplikujte v dobře větraných prostorách.Nádoba by měla být v pokojové teplotě, nenanášejte na studený podklad. Nastříkejte ze vzdálenosti 25-30cm a nechte zaschnout cca 20-30 minut mezi jednotlivými nánosy. Barva je vytvrdlá po 24h. Skladujte na suchém, chladném místě v dobře větraném prostoru.  


Nebezpečí Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Specifikace
Váha 0.22 kg
S tímto zbožím kupují
Perfecto Dog masové tlapky 150g Perfecto Dog masové tlapky 150g Kód: K03275
Připraveno k odeslání
29 Kč
Detail
Camelia Ultra Sorb Normal tampóny 32ks Camelia Ultra Sorb Normal tampóny 32ks Kód: K02394
Zboží není na skladě
65 Kč
Detail
Perfecto Dog Duo Masové kostičky 150g Perfecto Dog Duo Masové kostičky 150g Kód: K03272
Připraveno k odeslání
29 Kč
Detail