Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

REFILL SENSE Tropic Garden náhradní náplň 250ml

REFILL SENSE Tropic Garden náhradní náplň 250ml

6990
do košíku
Popis výrobku

Refill Sense - náplň pro automatické osvěžovače vzduchu - 250Ml - vůně Tropic Garden

kompatibilní se všemi běžně používanými automatickými i mechanickými strojky. Velmi příjemná vůně s dlouhodobým vonným efektem, schopnost pohlcování pachů.

Balení 250ML

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: To může prasknout vlivem tepla

EUH208 Obsahuje LIMONENE. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence: P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F.

Varování
Nebezpečí
H222 Extrémně hořlavý aerosol H229 Nádoba je pod tlakem: To může prasknout vlivem tepla EUH208 Obsahuje LIMONENE. Může vyvolat alergickou reakci.