Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Steradent čisticí tablety na zubní protézy 30ks

Steradent čisticí tablety na zubní protézy 30ks

4990
do košíku
Popis výrobku

Steradent čisticí tablety na zubní protézy - 30ks

kvalitní čisticí tablety pro čištění, bělení a hygienickou údržbu zubních protéz s příjemnou svěží mátovou vůní a svěžestí. Efektivně odstraňují zubní plak a nečistosty včetně pigmentových skvrn od kávy, kouření, čaje nebo vína.

Návod k použití:
Pro optimální výsledky čištění doporučujeme používat Steradent Active Plus dvakrát denně.
1.Opláchněte zubní protézu. Umístěte jednu tabletu Steradent Active Plus spolu se zubní protézou do sklenice.
Po použití uzávěr pevně nasaďte zpět.
2.Naplňte protézu teplou vodou a namočte ji na 3 minuty.
Nepoužívejte vařící vodu přímo z konvice, protože by došlo k poškození zubní protézy.
3.Před nasazením zubní protézu důkladně vykartáčujte a opláchněte ve vodě.
4.Po použití roztok zlikvidujte a sklenici vypláchněte.

Složení
Návod k použití: 1. Opláchněte zubní protézu. Umístěte jednu tabletu spolu se zubní protézou do sklenice. 2. Naplňte protézu teplou vodou a namočte ji na 3 minuty. Nepoužívejte vařící vodu přímo z konvice, protože by došlo k poškození zubní protézy! 3. Před nasazením zubní protézu důkladně vykartáčujte a opláchněte ve vodě. 4. Po použití roztok zlikvidujte a sklenici vypláchněte. Složení: Hydrogenuhličitan sodný, karoát draselný, kyselina citrónová, uhličitan sodný peroxid, síran sodný, uhličitan sodný, PEG-150, kyselina jablečná, dodecylbenzensulfonát sodný, PEG-90, aroma, CI 28440, CI 42090, guma TAED, persíran draselný, celulóza aqua, chlorid sodný Varování Obsahuje: bis(peroxosíran)-bis(síran) pentadraselný, uhličitan sodný a peroxid vodíku Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
Varování
Varování
Obsahuje: bis(peroxosíran)-bis(síran) pentadraselný, uhličitan sodný a peroxid vodíku Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.