Domů / Domácnost / Úklid a čištění / Kuchyně a odpady

Univerzální antibakteriální čistič na kuchyně 750ml

Kód: K03017 Produktové číslo: 5998466116227
Záruka: Bez záruky
Dostupnost: Poslední kusy na skladě!
49 Kč
 
Univerzální antibakteriální čistič na kuchyně 750ml

 Antibakteriální kuchyňský čistič - 750ML


antibakteriální čistič pro kuchyňské povrchy, který je vhodný na povrhy se stykem s potravinami. Díky použití čističe udržíte v bytě dokonalou hygienickou čistotu.


Balení 750ML s rozprašovačem


Varování


Standardní věty o nebezpečnosti:


H315 Dráždí kůži.


H319 Způsobuje vážné podráždění očí.


EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).


Pokyny pro bezpečné zacházení:


Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.


P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.


Prevence: P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.


P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.


Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


P501 Odstraňte obsah/obal Podle místních předpisů.


Specifikace
Váha 0.8 kg
S tímto zbožím kupují
Dalli Ubrousky na praní barevného prádla 15 ks Dalli Ubrousky na praní barevného prádla 15 ks Kód: K00215
Připraveno k odeslání
8 %
Zlevněno z 64 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 59 Kč
Detail
Tablety do myčky PREMIUM s fólií 100 ks Tablety do myčky PREMIUM s fólií 100 ks Kód: K00826
Zboží není na skladě
159 Kč
Detail
The Pink stuff zázračná čištící růžová pasta 500gr The Pink stuff zázračná čištící růžová pasta 500gr Kód: K00072
Zboží není na skladě
29 %
Zlevněno z 97 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 69 Kč
Detail
Frosch Malina Přípravek na nádobí 500 ml Frosch Malina Přípravek na nádobí 500 ml Kód: K00576
Připraveno k odeslání
54 Kč
Detail