Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Vivid osvěžovač a pohlcovač pachů z lednice Lemon 1ks

Vivid osvěžovač a pohlcovač pachů z lednice Lemon 1ks

4990
50 Kč / ks
do košíku
Popis výrobku

Složení
Varování Dráždí kůži. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů. Obsahuje (R)-p-mentha-1,8-dien, citral. Může vyvolat alergickou reakci.
Varování
Varování
Varování
Dráždí kůži. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.