Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Alco cleaner hygienický čistič s alkoholem oranžový 1l

Limitovaná nabídka
od 1.6 do 30.6

Alco cleaner hygienický čistič s alkoholem oranžový 1l

Ušetřili jste 7,00 Kč
101 Kč 108,00 Kč *
10,1 Kč / 100ml
do košíku
*Původní cena, akce platná od 01.06.2024 do 30.06.2024, nebo do vyprodání zásob
Popis výrobku

Profimax ALCO Cleaner - alkoholový čistič na povrchy pro hygienickou čistotu - 1L - citrusová vůně

speicální přípravek pro profesionální použití při odstraňování hluboce usazené špíny a pro hygienickou čistotu díky vysokému obsahu alkoholu. Produkt je možné použít jak koncentrovaný, tak v roztoku pro vytírání. Dávka na vytírání je odměřena díky speciální lahvi. Pro vytírání stačí dávka do 5L vody.

Koncentrovaným přípravkem je možné ošetřit voděodolné povrchy.

POZOR! Po aplikaci se odpařuje alkohol.

Varování
Varování
Nebezpečí
VÝROBEK JE URČEN VÝHRADNĚ K PRODEJI PROFESIONÁLNÍM UŽIVATELŮM, NENÍ MOŽNÉ NAKOUPIT BEZ REGISTRACE NA IČ. VAROVÁNÍ H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P261 Zamezte vdechování par/aerosolů. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.