Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Bin Brite Prášek pro neutralizaci zápachu z koše Citronella & Lemongrass 500g

Limitovaná nabídka
od 1.5 do 31.5

Bin Brite Prášek pro neutralizaci zápachu z koše Citronella & Lemongrass 500g

Ušetřili jste 29,00 Kč
8990 119,00 Kč *
18 Kč / 100g
do košíku
*Původní cena, akce platná od 01.05.2024 do 31.05.2024, nebo do vyprodání zásob
Popis výrobku

Bin Brite - udržuje odpadkový koš a popelnici svěží a čistou - prášek 500g

speciální prášek pro neutralizaci zápachu z odpadkového koše a popelnice. Skvělý pomocník proti nepříjemnému zápachu ať doma nebo před domem.

Použití: aplikujte přímo do popelnice nebo odpadkového koše, pytle. Můžete aplikovat i na odpadky.

Složení
Použití: aplikujte přímo do popelnice nebo odpadkového koše, pytle. Můžete aplikovat i na odpadky. Varování Obsahuje: citral, (R)-p-mentha-1,8-dien, linalool, geraniol Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. Odstraňte obal podle platných předpisů. UFI: AHF2-U0HH-400A-66XM
Varování
Varování
Varování Obsahuje: citral, (R)-p-mentha-1,8-dien, linalool, geraniol Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.