Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Cleanlux čistič dílen, garáží a zámkové dlažby 750ml

Cleanlux čistič dílen, garáží a zámkové dlažby 750ml

99 Kč
nedostupné
Popis výrobku

CLEANLUX – účinný smývač starých vrstev lesků na podlahy a silný odstraňovač skvrn od barev, laků a olejů

Silný prostředek na důkladný úklid všech voděodolných povrchů, který je vhodný jak pro domácí, tak profesionální použití. Přípravek je vhodný zejména na smývání starých a znehodnocených vrstev lesků na podlahách všeho druhu, výborným pomocníkem je také při úklidu po malování nebo rekonstrukci. Své využití také nalezne při úklidu garáží a povrchů znečištěných oleji nebo silnou mastnotou (oleje, tuky, mastnota). Prostředek můžete také použít při čištění čistícími stroji.

Funkce prostředku CLEANLUX na důkladný úklid:

  • Silný odmašťující účinek na všechny voděodolné povrchy

  • Možno použít i při strojním čištění

  • Odstraňuje barvy, zaschlé nečistoty a mastnotu

  • Odstraňuje staré lesky na podlahy – z PVC, dřevěných podlah, plovoucích podlah, lamina apod...

  • Výborný při úklidu po rekonstrukcích

Použití přípravku CLEANLUX pro důkladný úklid:

  • Před použitím přípravek protřepejte

  • Na silnou nečistotu použijte koncentrovaný nebo je možné vytvořit roztok o koncentraci 1:3 až 1:5 s teplou vodou

  • Koncentrovaný přípravek nebo roztok aplikujte na podlahu, kterou chcete čistit a mechanicky (rejžák, kartáč, hadr apod...) rozrušte povrch nečistoty a nechte působit cca 10-20 minut

  • Povrch důkladně omyjte čistou teplou vodou a pokud je stále znečištěn opakujte postup znovu

  • Při použití s čistícím strojem vytvoříme roztok o koncentraci 1:3 s vodou a aplikujeme do čistícího stroje

Tipy a rady jak prostředek použít z naší vlastní zkušenosti:

Spotřebitelé o produktu říkají:

Bezpečnostní upozornění a obsah balení:

Nebezpečí Obsahuje: ethanolamin H318: Způsobuje vážné poškození očí. H315 Dráždí kůži. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P302+352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. P332+313: Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Skladujte při teplotě +5°C – 35°C. Složení: < 5% aniontové povrchově aktivní látky. Pozor! V případě použití na plovoucí či parketové podlahy nepřemáčejte povrch a nedrhněte jej hrubě. Mohlo by k poškození či znehodnocení podlahy.

Bezpečnostní upozornění na stránkách www.mujsidolux.cz a www.drogeriezde.cz jsou informativního charakteru. Přesné znění je vždy uvedeno na výrobku.

Varování
Nebezpečí
H315 Dráždí kůži; H318 Způsobuje vážné poškození očí.