Oblíbené produkty

Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1200 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů
Ideal Premium Prací prášek 196PD
Limitovaná nabídka
od 25.6 do 10.8

Ideal Premium Prací prášek 196PD

Ušetřili jste 50 Kč
349 Kč 399 Kč*
2,25 Kč / PD
do košíku
*Původní cena, akce platná od 25.06.2020 do 10.08.2020, nebo do vyprodání zásob

Popis výrobku

Ideal Premium prací prášek 9 kg -196 pracích dávek baleno v pytli

Popis produktu

Německý koncentrovaný prací prášek Ideal Professional Premium na bílé a stálobarevné prádlo. Obsahuje modré částečky, které lépe odstraňují nečistoty a vlákna textilu chrání proti poničení. Má vlastnosti jako nejprodávanější profesionální prací prášek. Na rozdíl od jiných levnějších prášků Ideal Premium neobsahuje žádné fosfáty ani soli a Vaši pračku chrání proti vzniku vodního kamene.

Recenze uživatelů

Markéta z Jesenice: „S práškem jsem spokojená, oproti českým pracím práškům je rozhodně lepší. Doporučuji.“

Obsah

9 kg – vystačí na 196 pracích dávek. Baleno v průhledném PP pytli

Dávkování výrobku

Dbejte dávkování výrobku dle návodu na etiketě

Bezpečnostní upozornění pro použití výrobku

 Varování Obsahuje: křemičitá kyselina, sodná sůl, peruhličitan sodný, natrium-dodecylbenzensulfonát, Isotridekanol, ethoxylovaný (1< mol EO <2.5) H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Uchovávejte produkt mimo dosah dětí. Dbejte bezpečnostních upozornění na etiketě výrobku či na piktogramech uvedených na obale výrobku. V případě požití nebo alergické reakce na výrobek na kůži, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc a ukažte etiketu výrobku. Při zasažení očí nebo kůže vypláchněte čistým proudem vody a kontaktujte lékaře. Bezpečnostní listy k výrobkům jsou k dispozici v sekci "PRO STAŽENÍ". V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na zákaznickou linku Drogerie zDE - Drogerie z Německa tel: 774 730 152 nebo na email: info@drogeriezde.cz. Další dotazy Vám rádi zodpoví kolegové na zákaznické podpoře v online chatu ve spodním pravém rohu stránek.

Složení

Použití: Pro praní bílého a stálobarevného prádla. Není určen na vlnu a hedvábí. Dávkování: 105g při středně tvrdé vodě a středním znečištění textilu.Vhodný pro prací programy: 20° 40° 60° 95°. Složení: 0-5% zeolity, bělidla na kyslíkové bázi, aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, polykarboxyláty, vonné látky, enzymy. Varování Obsahuje: křemičitá kyselina, sodná sůl, peruhličitan sodný, natrium-dodecylbenzensulfonát, Isotridekanol, ethoxylovaný (1< mol EO <2.5) H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P321: Odborné ošetření (viz na tomto štítku). P332+P313: Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337+P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362+P364: Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Hmonost: 9kg. 155 pracích dávek při středním dávkování. Vyrobeno v Německu. Spotřebujte nejlépe do: IX 2022