Oblíbené produkty

Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 200 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů
Ultra Fine dezinfekční prostředek na ruce - ničí 99,9% bakterií 5l
Desinfekce
Dezinfekční gely

Ultra Fine dezinfekční prostředek na ruce - ničí 99,9% bakterií 5l

499 Kč
9,98 Kč / 100ml
do košíku

Popis výrobku

Ultra Fine dezinfekční prostředek na ruce - hubí 99,9% bakterií a virů - 5000ml

skvělá dezinfekce na ruce vhodná pro suchou i mokrou cestu mytí rukou. Ideální použití je navlhčení rukou a použití požadovaného množství dezinfekce, napěnit na rukou a nechat 20s, náslendě opláchnout vlažnou vodou.

Po pravidelném dezinfikování rukou používejte hydratační krém na ruce, dezinfekce pokožku vysušuje.

Balení 5000ML

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Prevence: P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/obal Podle místních předpisů.

Složení

Antiseptický prostředek na ruce. Používat bez ředění. Přípravek s kombinovaným účinkem, čistí a dezinfikuje. Aplikuje se na vlhké dlaně a napění se a opláchne. Vhodný pro domácí i profesionální použití (potravinářství, kuchyně, pohostinství). Antibakteriální spektrum: baktericid MRSA, yeasticid. Složení: Benzyl-alkyl, dimethyl amonium chlorid, povrchově aktivní látky, vonné složky. Obsahuje dezinfekční látky.