Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Duzzit leštěnka na dřevo ve spreji 300ml

Duzzit leštěnka na dřevo ve spreji 300ml

6990
23,33 Kč / 100ml
do košíku
Popis výrobku

Duzzit leštěnka na dřevo ve spreji - 300ml

kvalitní leštěnka na dřevo na bázi vosků, která je vhodná pro ošetření všech dřevěných povrchů. Leštěnka dodává hloubku tónu barvy a konzervuje dřevěný nábytek. Leštěnka je vhodná pro lakované, voskované a další opracované dřevěné povrchy.

Leštěnka na dřevěné povrchy není vhodná na neopracované dřevo, kde může dojít ke změně barvy v důsledku aplikace vosků z leštěnky.  

Složení
Použití: Nastříkejte na hadřík a očistěte povrch. Nebezpečí Obsahuje: butan, kalafuna Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Po manipulaci důkladně omyjte tvář, ruce a zasažené části těla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obal podle platných předpisů.
Varování
Varování
Nebezpečí
Nebezpečí Obsahuje: butan, kalafuna Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Může vyvolat alergickou kožní reakci.