Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Elbow Grease čistič myčky s vůní citrusů 250ml

Elbow Grease čistič myčky s vůní citrusů 250ml

4990
do košíku
Popis výrobku

Elbow Grease čistič myčky s vůní čerstvých citrusů - 250ml

speciální čistič myčky s extra silným účinkem proti vodnímu kameni a mastnotě. Tento čistič si opravdu hravě poradí nejprve s usazenou mastnou nečistotou ve Vaší myčce a v jejím odpadním potrubí. Mastné nečistoty dělají u domácích myček největší potíže, jelikož při jejich nepravidelném odstraňování mohou ucpat odpadní potrubí a také zapřičiňují nepříjemný zápach z myčky. Po odstranění mastných nečistot si čistič Elbow Grease vytvářet prostor pro odstranění případného vodního kamene, díky jeho odstranění bude myčka pracovat opět na vyšší výkon a při pravidelném odstraňování vodního kamene se znatelně sníží riziko poruchy ohřevu a také se sníží spotřeba potřebná pro ohřev vody na požadovanou teplotu.

Použití: používejte v prázdné myčce bez nádobí, před použitím vyčištěte filtry myčky a umístěte výrobek pro čištění myčky Elbow Grease do myčky. Použijte silný program s nejvyšší teplotou (mytí hrnců). Čistič Elbow má zátku, která se teplou vodou rozpustí a přípravek vyteče do myčky.

Značka Elbow Grease je anglický výrobce čisticích prostředků, houbiček a utěrek a to s orientací na silné nečistoty a mastnotu.

Složení
Návod k použití: Vyjměte filtr myčky, vyčistěte jej samostatně. Vyměňte filtr. Odstraňte uzávěr a odlepte štítek z víka. V případě potřeby použijte trochu tekutiny na hadřík z láhve k vyčištění těsnění. Umístěte láhev dnem vzhůru do stojanu na talíře na horní polici. Nepoužívejte žádný jiný mycí prostředek a ujistěte se, že je myčka prázdná.Spusťte myčku na standardní program 65°C. Elbow Grease Čistič do myčky Lemon Fresh - 250ml; Čistí a osvěžuje části vaší myčky, které nevidíte Odstraňuje mastnotu, mycí prostředky a usazeniny vodního kamene Prodlužuje životnost a zvyšuje výkon vaší myčky ; Zanechává svěží citronovou vůni. Varování Obsahuje: citronová kyselina, LINEAR ALCOHOL ETHOXYLATE C9 - C11, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1) Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. Obsahuje citronová kyselina, LINEAR ALCOHOL ETHOXYLATE C9 - C11, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. UFI: WFG1-P0XJ-X003-PR01
Varování
Varování
Obsahuje: citronová kyselina, LINEAR ALCOHOL ETHOXYLATE C9 - C11, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1) Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.