Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Elbow Grease čistič pračky s vůní Berry 2 dávky, 250ml

Limitovaná nabídka
od 1.6 do 30.6

Elbow Grease čistič pračky s vůní Berry 2 dávky, 250ml

Ušetřili jste 10,00 Kč
6990 80,00 Kč *
do košíku
*Původní cena, akce platná od 01.06.2024 do 30.06.2024, nebo do vyprodání zásob
Popis výrobku

Elbow Grease čistič pračky s vůní Berry - 2 dávky - 250ml

skvělý přípravek pro pravidelnou údržbu Vaší domácí pračky. Tento přípravek profesionálně pečuje o čistotu pračky a odstraňuje organické nečistoty, mastnotu, zbytky pracích detergentů a vodní kámen. Po aplikaci zanechává svěží vůni červeného lesního ovoce.

Balení přípravku je na dvě aplikace čištění. Nejdříve vyndejte dávkovač pracího detergentu a naložte do 4l vody smýchané s 50ml přípravku, minimálně na 30 minut. Opláchněte a vraťte do pračky. Následně aplikujte prostředek přímo do dávkovače pracího detergentu společně s čistícím programem nad 60°C. Po aplikaci vyčistěte těsnění pračky a také filtr.

Používejte pravidelně, ideálně jednou za 3 měsíce.

Složení
Balení na 2 aplikace čištění. Použití: Nejdříve vyndejte dávkovač pracího detergentu a naložte ho do 4l vody smíchané s 50ml přípravku, minimálně na 30 minut. Opláchněte a vraťte do pračky. Následně aplikujte prostředek přímo do dávkovače pracího detergentu společně s čistícím programem nad 60°C. Po aplikaci vyčistěte těsnění pračky a také filtr. Nebezpečí Obsahuje: Ethoxylovaný alkohol C 9-11, p-mentha-1,4(8)-diene, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1) Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. Obsahuje Ethoxylovaný alkohol C 9-11, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. UFI: HQY0-81A9-400S-P9TC
Varování
Nebezpečí
Obsahuje: Ethoxylovaný alkohol C 9-11, p-mentha-1,4(8)-diene, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1) Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.