Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Elbow Grease Čistící prášek na porcelán 350g

Limitovaná nabídka
od 29.3 do 29.4

Elbow Grease Čistící prášek na porcelán 350g

Ušetřili jste 39,00 Kč
7990 119,00 Kč *
do košíku
*Původní cena, akce platná od 29.03.2024 do 29.04.2024, nebo do vyprodání zásob
Popis výrobku

Elbow Grease - čistící prášek pro odstranění nečistot z porcelánu - 350g

skvělý pomocník pro důkladné vyčištění a odstranění pigmentových skvrn ze všech druhů porcelánového nádobí. Velice jednoduchá aplikace.

Použití: aplikujte na vlhkou houbičku a následně umyjte porcelán běžným způsobem.

Složení
Použití: aplikujte na vlhkou houbičku a následně umyjte porcelán běžným způsobem. Nebezpečí Obsahuje: uhličitan sodný a peroxid vodíku Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Skladujte na suchém místě. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. UFI: R6K2-M06K-900K-NW0D
Varování
Varování
Nebezpečí
Nebezpečí Obsahuje: uhličitan sodný a peroxid vodíku Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí.