Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Elbow Grease Čistící prášek na porcelán 350g

Elbow Grease Čistící prášek na porcelán 350g

119 Kč
do košíku
Popis výrobku

Elbow Grease - čistící prášek pro odstranění nečistot z porcelánu - 350g

skvělý pomocník pro důkladné vyčištění a odstranění pigmentových skvrn ze všech druhů porcelánového nádobí. Velice jednoduchá aplikace.

Použití: aplikujte na vlhkou houbičku a následně umyjte porcelán běžným způsobem.

Složení
Použití: aplikujte na vlhkou houbičku a následně umyjte porcelán běžným způsobem. Nebezpečí Obsahuje: uhličitan sodný a peroxid vodíku Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Skladujte na suchém místě. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. UFI: R6K2-M06K-900K-NW0D
Varování
Varování
Nebezpečí
Nebezpečí Obsahuje: uhličitan sodný a peroxid vodíku Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí.