Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Finish Deo Pohlcovač pachů pro myčky 60 cyklů

Finish Deo Pohlcovač pachů pro myčky 60 cyklů

59 Kč
3,93 Kč / g
do košíku
Popis výrobku

Finish Deo Pohlcovač pachů do myčky nádobí - 15Gr - výdrž až 60 mycích cyklů

Dezodorační přípravek pro myčky nádobí pro pohlcení nežádoucích pachů v myčkách nádobí.

Jedná se o závěsný komponent, který jen zavěsíte do myčky nádobí a o nic dalšího se již nestaráte.

Balení v blistru na 60 mycích cyklů

Varování. Obsahuje: Destiláty (ropné), hydrogenované, lehké, linalyl-acetát, 2,6-dimethylokt-7-en-2-ol, linalol, geranyl-acetát
H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Složení
Varování Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte tvář, ruce a zasažené části těla. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.
Varování
Varování
Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.