Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Ideal Color und style Prací gel 200PD

Limitovaná nabídka
od 1.6 do 30.6

Ideal Color und style Prací gel 200PD

Ušetřili jste 40,00 Kč
459 Kč 499,00 Kč *
2,3 Kč / PD
do košíku
*Původní cena, akce platná od 01.06.2023 do 30.06.2023, nebo do vyprodání zásob
Popis výrobku
Ideal gel na praní Color und Style - 10 L - až 200 pracích dávek

Německý koncentrovaný prací gel vhodný na barevné a černé prádlo, který má vlastnosti jako nejprodávanější profesionální prací prostředek. Balení vystačí až na 200 pracích dávek! Neobsahuje fosfáty ani soli jako jiné prací prostředky, spolehlivě odstraňuje nečistoty a chrání vlákna textilu proti poničení.

Varování
Obsahuje: Alkoholy, C12-18, ethoxylované (1< mol EO <2.5), Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli (1< mol EO <2.5), α-amylasa
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Složení
Způsob použití: Nalijte odpovídající množství gelu do přihrádky pračky. Vhodný pro praní bílého i barevného prádla. Není určen na vlnu a hedvábí. Aktivní i při nízkých teplotách. Možnost praní v teplotách: 20°C, 30°C, 40°C, 60°C i 95°C. 2CZ) Složení: 5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, 5-30 % neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, méně než 5% fosfonáty, enzymy (Proteáza, Amyláza, Celluláza), vonné látky, alkohol, Methylizothiazolinone, Benzisothiazolinone.
Varování
Varování
Varování
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P261: Zamezte vdechování par. P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280: Používejte ochranné rukavice. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P405: Skladujte uzamčené. P501: Odstraňte obsah/obal. EUH 208 Obsahuje α-amylasa. Může vyvolat alergickou reakci.