Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Ideal Pro-clean Náplň pro holící strojek Braun 1 l

Ideal Pro-clean Náplň pro holící strojek Braun 1 l

349 Kč
34,9 Kč / 100ml
nedostupné
Popis výrobku

 ČISTÍCÍ ROZTOK DO HOLÍCÍCH STROJKŮ BRAUN CCR a další holící strojky s výměnou kartuší. Balení 1Litr - 1000ML

 Vhodné pro všechny značky a typy holících strojků se samočistící stanicí

Obvyklá cena 2 kartuší je 350 Kč

S jedním litrem náhradní náplně doplníte 6-10 kazet ušetříte spoustu peněz

Výměna je jednoduchá, použitou kazetu pečlivě vymýt vodou a doplnit roztokem

Jednu kazetu je možné doplnit cca 10x

Vymyje z holícího strojku všechny nečistoty

Nebezpečí
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Složení
Použití: čistící prostředek pro naplnění originálních kartuší holících strojků Braun serie 3,5,7 a 9. Originální kartuši vyčistěte pod tekoucí teplou vodou a naplňte náhradní náplní ProClean. Složení: méně než 5% alifatické uhlovodíky, Vonné látky, citral, d-limonene, geraniol, linalool, hexyl cinnamal. Nebezpečí Vysoce hořlavá kapalina a páry. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení. Používejte zařízení do výbušného prostředí. Používejte nářadí z nejiskřícího kovu. Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. V případě požáru: K uhašení použijte oxid uhličitý. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.