Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Insette suchá pěna na skvrny na čalounění a kobercích 500ml

Limitovaná nabídka
od 10.2 do 10.3

Insette suchá pěna na skvrny na čalounění a kobercích 500ml

Ušetřili jste 7,00 Kč
5250 60,00 Kč *
do košíku
*Původní cena, akce platná od 10.02.2024 do 10.03.2024, nebo do vyprodání zásob
Popis výrobku

Insette aktivní pěna na skvrny na kobercích a čalounění - suchá pěna - 500ml

inovativní suchá pěna, která účinně odstraní nečistoty a skvrny na kobercích a čalounění. Aplikace je velice snadná a rychle vyčistí většinu běžných skvrn. Před použitím protřepejte a vyzkoušejte na malém skrytém místě, abyste si ověřili stálost barev. Aplikujte na skvrnu a rozetřete kartáčkem nebo hadříkem. Pokud je skvrna hodně mokrá, tak ji neprve zkuste odsát hadříkem, papírem nebo vysavačem.

Po aplikaci nechte chvíli působit a vysajte vysavačem.

Složení
Použití: protřepejte a aplikujte na svkrnu na čalounění, koberci nebo polstrování. Přípravek aplikujte nejprve na skryté místo, abyste zjistili stálost barev. Následně rozetřete houbičkou nebo kartáčkem a nechte působit a vysajte. Nebezpečí Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. UFI: 9E00-V04G-D00K-C9MU
Varování
Nebezpečí
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.