Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Out&About Impregnační sprej na outdorové vybavení 300ml

Limitovaná nabídka
od 1.6 do 30.6

Out&About Impregnační sprej na outdorové vybavení 300ml

Ušetřili jste 14,00 Kč
8490 99,00 Kč *
28,33 Kč / 100ml
do košíku
*Původní cena, akce platná od 01.06.2024 do 30.06.2024, nebo do vyprodání zásob
Popis výrobku

Impregnační sprej na venkovní vybavení a boty - 300ml

univerzální ochranný a impregnační sprej pro širokou škálu použití jako například:

  • venkovní a outdoor boty
  • spací pytle
  • stany a přístřešky
  • bundy, vesty, čepice
  • batohy, tašky a krosny

Použití: vhodné na většinu syntetických textílií. Před aplikací zbavte textil nečistot, ujistěte se, že je textílie suchá, aplikujte nejprve na malé skryté místo a ověřte stálost barev. Protřepejte nádobku a aplikujte ze vzdálenosti cca 30cm, po zaschnutí můžete opakovat. Aplikujte na dobře větraném místě nebo venku.

Složení
Použití: vhodné na většinu syntetických textílií. Před aplikací zbavte textil nečistot, ujistěte se, že je textílie suchá, aplikujte nejprve na malé skryté místo a ověřte stálost barev. Protřepejte nádobku a aplikujte ze vzdálenosti cca 30cm, po zaschnutí můžete opakovat. Aplikujte na dobře větraném místě nebo venku. Nebezpečí Obsahuje: heptan, butan Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
Varování
Varování
Nebezpečí
Varování
Nebezpečí Obsahuje: heptan, butan Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.