Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Ultra Fine dezinfekční prostředek na ruce - ničí 99,9% bakterií 5l

Ultra Fine dezinfekční prostředek na ruce - ničí 99,9% bakterií 5l

499 Kč
9,98 Kč / 100ml
do košíku
Popis výrobku

Ultra Fine dezinfekční prostředek na ruce - hubí 99,9% bakterií a virů - 5000ml

skvělá dezinfekce na ruce vhodná pro suchou i mokrou cestu mytí rukou. Ideální použití je navlhčení rukou a použití požadovaného množství dezinfekce, napěnit na rukou a nechat 20s, náslendě opláchnout vlažnou vodou.

Po pravidelném dezinfikování rukou používejte hydratační krém na ruce, dezinfekce pokožku vysušuje.

Balení 5000ML

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Prevence: P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/obal Podle místních předpisů.

Složení
Antiseptický prostředek na ruce. Používat bez ředění. Přípravek s kombinovaným účinkem, čistí a dezinfikuje. Aplikuje se na vlhké dlaně a napění se a opláchne. Vhodný pro domácí i profesionální použití (potravinářství, kuchyně, pohostinství). Antibakteriální spektrum: baktericid MRSA, yeasticid. Složení: Benzyl-alkyl, dimethyl amonium chlorid, povrchově aktivní látky, vonné složky. Obsahuje dezinfekční látky.
Varování
Nebezpečí
Varování
H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.