Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Duzzit gelový čistič odpadů 400ml

Duzzit gelový čistič odpadů 400ml

6990
17,5 Kč / 100ml
nedostupné
Popis výrobku

Duzzit gelový čistič odpadů - 400ml

vysoce účinný čistič odpadů v gelové formě pro různé aplikace v domácnosti (kuchyně, koupelna, umyvadlo). Tento účinný gelový čistič odpadů je vhodný i pro flexibilní plastové potrubí, kde rozpustí organické nečistoty. Nepoužívejte pro flexibilní odpadní hadice (husí krky). Při použití louhu nebo práškového čističe u flexibilní odpadní hadice může dojít k jejímu poškození a protékání. Pro flexibilní odpadní hadice je vhodné použít vždy gelový čistič odpadů.

Použití: aplikujte do ucpaného odpadu a nechte působit minimálně 30min, můžete nechat působit i přes noc. Následně propláchněte teplou vodou. Při aplikaci se vyvyrujte manipulaci s gelem bez ochranných pomůcek. Odpadní potrubí může být působením prášku horké.

Složení
Použití: aplikujte do ucpaného odpadu a nechte působit minimálně 30min, můžete nechat působit i přes noc. Následně propláchněte teplou vodou. Při aplikaci se vyvyrujte manipulaci s gelem bez ochranných pomůcek. Odpadní potrubí může být působením gelu horké. Nebezpečí Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.
Varování
Nebezpečí
Nebezpečí Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci.