Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Elbow Grease Unblocker gelový čistič odpadů 750ml

Elbow Grease Unblocker gelový čistič odpadů 750ml

149 Kč
do košíku
Popis výrobku

Elbow Grease Drain Unblocker - gelový čistič odpadů - 750ml

skvělý a velice účinný čistič odpadů od anglické společnosti Elbow Grease, který je zaměřený na mastné usazeniny a organické nečistoty, které efektivně odstraňuje a rozpouští. Velikou výhodou tohoto výrobku je šetrnost vůči odpadnímu potrubí, přípravek je tak vhodný pro všechny druhy a typy odpadových potrubí.

Jedná se o aktivní gel, který nalijete do předem zavlaženého odpadu a necháte působit, následně propláchnete horkou vodou. Nečistoty se v odpadním potrubí uvolní a rozpustí. Tento přípravek je v domácnosti zcela nepostradatelným pomocníkem.

Značka Elbow Grease je anglický výrobce čisticích prostředků, houbiček a utěrek a to s orientací na silné nečistoty a mastnotu.

Složení
Návod k použití: gelový čistič nalijte do odpadu a nechte působit 30 minut, v případě silného ucpání přes noc. Poté propláchněte vlažnou vodou z kohoutku. Nepoužívejte na pozlacená kování, hliník, chrom nebo opotřebovaný smalt. Nebezpečí Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje: hydroxid sodný, lauryl diethylenglykol sulfát sodný, AMINES, C12-14 (EVEN NUMBERED)-ALKYLDIMETHYL, N-OXIDES Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obal podle místních předpisů. UFI: NRF1-N0JX-Y00U-Y9XS
Varování
Nebezpečí
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.