Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 550 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

GG Čistič na koupelny 1l

GG Čistič na koupelny 1l

4990
5 Kč / 100ml
do košíku
Popis výrobku

GG čistič koupelny - Bad Reiniger 1L

cenově výhodný čistič na koupelny a vodní kámen.

Nebezpečí
Způsobuje vážné poškození očí.

 

Složení
Použití: střičku otočte do polohy ON a nastříkejte na znečištěný povrch. Nechte krátce působit (max. 10 minut). Poté důkladně omyjte. Houbičku či hadřík po aplikaci důkladně vypláchněte vodou. Nepoužívejte na: mramor a umělý kámen. U emailu a dalších citlivých povrchů nejprve otestujte na méně viditelném místě. Složení: Méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky. Další složky: Vonné látky (HEXYL CINNAMAL). Nebezpečí Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
Varování
Varování
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití Zdraví škodlivý při styku s kůží Zdraví škodlivý při vdechování Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.