Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

GG Gelový čistič odpadů Power 1l

GG Gelový čistič odpadů Power 1l

5990
6 Kč / 100ml
nedostupné
Popis výrobku

Gut und Günstig - silný gelový čistič odpadů v domácnosti - 1000ml

kvalitní německý čištič odpadů, který efektivně čistí odpadní potrubí od organických nečistot, vlasů, zbytků jídla, tuků a zanechává odpadní potrubí perfektně čisté a průchodné.

Tento gelový čistič je vhodný i pro potrubí z takzvaných "husích krků" neboli flexibilní hadice nebo potrubí. Jedná se o potrubí, které je narozdíl od běžného odpadního potrubí z měkého plastu. Tento plast se často využíván u van, sprchových koutů a nebo v kuchyních. Plast flexibilního odpadního potrubí je výrazně měkčí a při použití běžného louhu hrozí nebezpečí propálení potrubí. Z tohoto důvodu je nutné používat gelové čističe, které jsou vůči těmto plastům šetrné.

Složení
Nebezpečí Obsahuje: hydroxid sodný, chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru …% Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. <5 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % bělicí činidla na bázi chloru, <5 % mýdlo Silný a účinný gel na odblokování potrubí. Účinně čistí kuchyňské, koupelnové a toaletní potrubí. Rychle a efektivně odstraňuje nečistoty. Prostředek je určen pro plastové a kovové trubky.Návod k použití: Odstraňte co nejvíce vody z odpadu. Nalijte 1/3 až 1/2 lahvičky do odpadu a obal ihned uzavřete. Počkejte 30 minut (v případě velkého ucpání nechte působit přes noc), poté důkladně opláchněte horkou vodou.
Varování
Varování
Nebezpečí
Varování
Obsahuje: hydroxid sodný, chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru …% Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.